Покана за Общо събрание на ОСК „Левски-София“

Публикувано на

До

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ „ЛЕВСКИ-СОФИЯ“

 

Съобщаваме Ви, че на 10  септември 2020 г. /четвъртък/, 14.00 ч.

в Стрелкови клуб „Левски“ СЦ „Левски“, ул.“Тодорини кукли“ № 47, ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на ОСК „ЛевскиСофия“, при следния

Д н е в е н       р е д:

  1. Годишен финансов отчет за приходи и разходи на ОСК „Левски-София“ за  2020 г.
  2. Годишен финансов отчет за приходи и разходи на „Имоти Левски-София“ ЕООД за 2020 г.
  3. Отчет за дейността на ОСК „Левски-София“ през 2020 г.
  4. Разни

 

Бранимира Цветанова /п/

Председател ОСК „Левски“